Forside - Referencer

Referencer

KIDA har kontakt til mange kundetyper. Centralt for disse kontakter er, at det altid handler om at forstå den enkelte kundes behov, virksomhedsstruktur, arbejdsgang og behov – det er kun på denne måde, vi kan levere de bedste løsninger og den bedste support. Nedenstående er eksempler på de forskellige virksomhedstyper (produktion, design, administration og handel) som KIDA har et tæt samarbejde med.

M&J Fibretech a/s
Er et dansk ingeniørfirma der udvikler, tegner og producerer maskiner baseret på P.S. Krøyers løsning med luftbaseret produktion af papir (Airlaid production) til hele verden.
Fra år 2000 og frem har M&J Fibretech a/s, med KIDA som den centrale sparringspartner, udviklet deres it fra en enkelt server og få CAD stationer, til at have et centralt netværk med flere dedikerede servere til dokumentation, print og plot, CAD, administration og logistik, rejsende brugere og fjernkontorer for mere end 35 brugere. I den daglige drift yder KIDA desuden support til vedligehold, installation og nyudvikling.
I 2007 overgik firmaet til en udenlandsk koncern og flyttede til Tyskland. Det danske testcenter med egen produktionslinje overgik imidlertid til fortsat drift under det danske firma M&J Airlaid Produktions a/s. KIDA fortsætter med support af deres servere til Exchange, Bogholderi, Data, brugersikkerhed, fjerntilslutning, hjemmeside m.m.

Frit Oplysningsforbund i Aarhus
FO Aarhus beskæftiger i dag over 500 mennesker hvoraf mere end 100 personer på fuldtid. Samarbejdet mellem KIDA og FO Århus startede tilbage i
1999. Ud fra dette tætte samarbejde har FO Aarhus' IT infrastruktur og datastyring udviklet sig til en moderne og strømlinet installation med et centralt IT center, flere decentrale centre samt hjemmearbejdspladser, rejsende brugere og diverse online- og web-services. KIDA’s ydelser dækket sparring, installation, udbygning, videreudvikling og vedligeholdelse af det administrative netværk samt den vidtforgrenede IT infrastruktur. Således er FO Aarhus f.eks. i dag overgået til virtuelle servere på KIDA's foranledning og sparer derved en del strøm og varmeudvikling i serverrummet.
KIDA har det overordnede driftsansvar for servere, backup, sikkerhed, netværk m.m. og er desuden fast sparingspartner for det interne IT personale.

Borregaard Bioplant ApS
Borregaard Bioplant ApS producerer, distribuerer og sælger dyr samt andre produkter til biologisk skadedyrsbekæmpelse. KIDA har siden starten i 1992 været med til opbygningen af den nuværende IT struktur der bl.a. består af et netværk med 4 fysiske lokationer i Jylland, på Fyn, på Sjælland og i Sverige. Netværket er baseret på Microsoft Small Business Server, IPsec forbindelser og Fjernskriveborde.
I den daglige kontakt står KIDA for vedligeholdelse, drift, sikkerhed og overvågning. Desuden er KIDA sparringspartner ved drøftelser af nye muligheder og tiltag.

Mette Ditmer Danmark A/S
Mette Ditmer Danmark A/S, designer og distribuerer brugskunst til såvel det danske som det internationale marked. Design, administration og logistik består af ca. 10 mennesker. I 2008 overtog KIDA support og drift af IT delen fra en god kollega. Denne support omfatter netværk, servere, arbejdsstationer, printere, administrative programmer og fjernopkoblinger.

Folkeuniversitetet i Århus
I 1992 installerede KIDA den første computer hos Folkeuniversitetet i Århus. Siden er det gået slag i slag frem til en moderne IT struktur, der omhandler online tilmeldinger, elektroniske nyhedsbreve, serverstyring med central data og e-mail styring samt elektronisk information om kurser og programmer. I dag er KIDAs primære roller driftssupport, sikkerhed, nyinstallationer og sparring ved nye tiltag der bl.a. omfatter virtualisering, styrkelse af muligheder og profileringen på Internettet samt bedre kommunikation til de mere end 50.000 årlige brugere der skal informeres og serviceres.

CISU - Civilsamfund i Udvikling
CISU (tidligere Projektrådgivning PRNGO) er en rådgivende paraplyorganisation for en lang række NGO er i Danmark.
KIDA overtog i 2007 opgaven med support og vedligeholdelse af servere, e-mail system og sikkerhed m.m., og har lige siden stået for drift af det centrale IT system samt implementering af nyt udstyr og nye tiltag.  IT systemerne er løbende udbygget med nye funktioner som fjernopkobling, SQL-databaser til klient styring, hjemmeside data og nyhedsudsendelser.

BN Byfornyelse ApS
Arkitekterne Susanne Aagaard og Christel Ebsen har slået deres store erfaringer som chefkonsulenter sammen og startet firma BN Bydfornyelse ApS, der især beskæftigelser sig med planlægning, financiering og gennemførelse af store, sammenhængende og langvarige byfornyelsesopgaver af forskellig karakter. De 2 arkitekter har bedt KIDA stå for opbygningen af deres egen IT struktur, der omfatter mail på egen Exchange server, central datalagring, backup såvel intern som ekstern, fjernarbwejdspladser samt de rette programmer og værktøjer til deres daglige arbejde.

Anders Nørgaard DESIGN
Møbeldesign i topklasse kræver stor CPU kraft og ikke mindst en sikker styring af data. Et design skal, gemmes i flere versioner (det kunne jo være at nr. 2 var det bedste), lagres på en forsvarlig måde samt sikres med backup og senere tilgængelighed. Anders Nørgaard har bedt KIDA om at stå for de sidste 2 centrale punkter. Hvilket nu sker via central backup af alle tegninger på fælles internt lager, samt yderligere backup til eksternt lager hos KIDA.

EJ Graphics A/S
Dette trykkeri står for højeste kvalitet i 4 farvetryk og den nyeste teknik til oprettelse af trykplader, trykudnyttelse m.m. Alt dette styres i dag via et Heidelberg Delta Workflow, så dette er KIDA ikke med i. Til gengæld står KIDA for hele den administrative del, der bl.a. omfatter ordrestyring og beregning, e-mail system (Exchange), modtagelse at filer og emner til trykning (PDF format m.m.) samt backup af alle administrative data såvel internt som eksternt til KIDA backupserver.

 

Foruden ovenstående referencer har KIDA flere kunder og samarbejdspartnere der med jævne mellemrum ønsker hjælp og support.
Specielt i forhold til samarbejdspartnere yder KIDA en central funktion som backup og "videns database" for den daglige service medarbejder/superbruger/interne IT folk. Her yder KIDA en baggrundssupport til bl.a. server installationer, brugerstyring, netværks kommunikation, automatiserede installationer o.m.a.

 

KIDA - Fordi IT handler om mennesker


KIDA l Holme Parkvej 401 l 8270 Højbjerg l Telefon: +45 8746 4580 l e-mail: it@kida.dk