APC

Apclogo And TaglineIT løsninger fokuserer ofte mest på serverens ydelse og backup af data. Det er imidlertid lige så vigtigt at se på de ydre rammer, for at få et driftssikkert miljø. Hvad gør man hvis en server bliver stjålet, der trænger vand ind fra loftet, strømmen i området forsvinder eller server rummet bliver for varmt? KIDA tager højde for disse punkter i overvejelsen om den samlet it-løsning.

APC er en af de største producenter af sikkerhedssystemer til strømstyring (UPS), køling, aflåsning, overvågning m.m.

Som APC partnere kan KIDA derfor altid tilbyde en effektiv sikring af de ydre rammer omkring en it-løsning - fra sikring mod strømsvigt over aflåste rack-systemer til overvågning af varme og vand.


KIDA l Holme Parkvej 401 l 8270 Højbjerg l Telefon: +45 8746 4580 l e-mail: it@kida.dk